Historia szczepień przeciwodrowych w USA

Jak zaczęła się historia szczepień przeciwko odrze w USA?

  • Możliwość stworzenia szczepionki przeciwko odrze zainspirowała epidemiologów/wakcynologów do marzeń o  eradykacji wirusa odry:

why eradicate measlesŹródło: THE IMPORTANCE OF MEASLES AS A HEALTH PROBLEM, Alexander D. Langmuir 1962

  • Podobnie jak w innych krajach amerykańscy rodzicie i środowisko medyczne w latach 60-tych akceptowali infekcję wirusem odry jako „chorobę do przejścia”. Udostępnione szczepienia przeciwodrowe od 1962 roku nie cieszyły się powszechną akceptacją:

„MEASLES has been the classic childhood illness in the United States, accepted by parents as an inevitable occurrence, along with wornout shoes and knee abrasions. Seldom has the general public recognized the complications of measles.encephalitis, pneumonia, otitis media, and neurological changes detectable only on electroencephalograms. Therefore, the vaccines for measles were not greeted with the same overwhelming demand as were the poliomyelitis vaccines. Even physicians have needed urging to adopt measles immunization as a routine in their practices (1).”

Źródło: Measles epidemiology and vaccine use in Los Angeles County, 1963 and 1966, Public Health Rep. 1967

  • Pierwsze preparaty przeciwko odrze użyte w USA w latach 1963 – 1967 zawierały atenuowany (w potocznym rozumieniu „zabity”) szczep wirusa odry, który powodował modyfikację odpowiedzi immunologicznej podczas naturalnego zakażenia:

„Dobrym przykładem, jakim zagrożeniem dla organizmu może być zastosowanie nieodpowiedniej szczepionki, są próby wprowadzenia w latach sześćdziesiątych szczepionek zawierających inaktywowanego wirusa odry jak i szczepionek zawierających wirusy parainfluenzy i wirusa RS. Pomimo, że wspomniane preparaty indukowały wysoki poziom przeciwciał, zaniechano dalszych badań nad ich stosowaniem. Przyczyną nie był brak odpowiedzi immunologicznej lecz jej modyfikacja w następstwie której u osób szczepionych, po naturalnym zakażeniu wirulentnym szczepem wirusa, rozwijały się nietypowe zachorowania o bardzo ciężkim przebiegu i z komplikacjami ze strony układów oddechowego i nerwowego.”

Źródło: „Aspekty skuteczności szczepionek wirusowych stosowanych u ludzi”, Postępy Nauk Medycznych 3/2000, s. 15-22 (link TUTAJ).

  • W 1967 roku, czyli tuż przed wprowadzeniem do użytku preparatów zawierających „żywe” wirusy odry, służby epidemiologiczne Stanów Zjednoczonych obiecywały eradykację odry (kwalifikowanej już wtedy jako choroba o umiarkowanej ciężkości i rzadkich powikłaniach) w ciągu jednego sezonu zimowo-wiosennego:

“For centuries the measles virus has maintained a remarkably stable ecological relationship with man. The clinical disease is a characteristic syndrome of notable constancy and only moderate severity. Complications are infrequent, and, with adequate medical care, fatality is rare.”

“Effective use of these vaccines during the coming winter and spring should insure the eradication of measles from the United States in 1967.”

„….. it is evident that when the level of immunity was higher than 55 percent, epidemics did not develop. This is an estimate of the threshold of herd immunity providing protection to the city against a measles epidemic. ”

„……… There is no reason, however, to question the validity of the basic assumption that the occurrence of measles  epidemics depends upon the balance of immunes and susceptibles, and that for all areas and special groups in this country the immune threshold is considerably less than 100 percent.”

Źródło: Epidemiologic basis for eradication of measles in 1967, Public Health Rep. 1967

  • Ogólnodostępny tygodnik Time obiecywał w 1966 roku, że jedna dawka szczepionki zapewni uodpornienie na całe życie i że możliwa jest eradykacja odry w ciągu jednego roku poprzez naturalne lub poszczepienne uodpornienie 2/3 podatnej społeczności:

“Though the disease fighters were hampered by the public’s unconcern, they were helped by some characteristics of the measles virus. There is only one type, as against three for polio. One shot of vaccine made from live but attenuated virus confers lifelong immunity”

“Explains Dr. Dull: When two-thirds or more of the children in any community are immune, through having had either the disease or vaccination, the measles virus simply dies out.”

“It’s unprecedented in the history of preventive medicine to try to eradicate an entire disease in one year,” says Dr. Dull, “but there is good reason to believe it can be done.”

Źródło: Infectious Diseases: Out, Red Spot, Time Magazine 1966

Dziś mało kto pamięta, że właśnie takie obietnice składano amerykańskiemu społeczeństwu. Z dzisiejszej perspektywy powyższe obietnice mogą być jedynie przedmiotem żartów wśród epidemiologów, ale właśnie na podstawie takiej wiedzy konstruowano pierwsze plany eradykacji odry.

  • Porażka naiwnych planów eradykacji odry w latach 60-tych spowodowała rewizję strategii przeciwodrowej, która miała w następnych latach koncentrować się na redukcji zapadalności i przede wszystkim redukcji komplikacji pochorobowych występujących w łatwych do zidentyfikowania grupach wysokiego ryzyka. Obydwa cele miały być realizowane poprzez udostępnienie całemu społeczeństwu szczepionek i skierowanie intensywnych działań w kierunku grup wysokiego ryzyka, które cierpiały z powodu wielu problemów socjalnych, ekonomicznych i braku dostępu do odpowiedniej opieki zdrowotnej:

„The primary goal of measles vaccination should be the prevention of measles cases, but perhaps even more importantly, a reduction in complications secondary to measles. Certainly, vaccine should be accessible to all populations, but more intensive efforts need to be directed toward high-risk groups who are no doubt suffering from a myriad of social and economic problems and in all likelihood have the least accessibility to adequate health care.”

Źródło: Measles mortality: a retrospective look at the vaccine era, Am J Epidemiol. 1975

Ryzyko komplikacji pochorobowych w pierwszych latach po wprowadzeniu szczepień było nadal najwyższe wśród społeczności charakteryzujacych się wysokim udziałem ludzi o dochodach poniżej poziomu biedy:

Źródło: Measles mortality: a retrospective look at the vaccine era, Am J Epidemiol. 1975

  • Dane epidemiologiczne z USA pokazują znany w historii medycyny i zdrowia publicznego mechanizm redukcji umieralności i śmiertelności z powodu chorób zakaźnych wraz z poprawą odżywiania i stanu zdrowia ludności (patrz wykres „deaths”) a szczepienia w najlepszym razie jedynie przyspieszają ten proces jeśli docierają do grup wysokiego ryzyka. Wykres „cases” pokazuje skuteczność szczepień przeciwodrowych (wprowadzonych do użytku w 1962 roku) w redukcji zapadalności na tą chorobę. Dla lat 1912 – 1974 dane epidemiologiczne dla USA przy użyciu wykresów logarytmicznych wyglądają następująco:

Źródło: Measles mortality: a retrospective look at the vaccine era, Am J Epidemiol. 1975

  • Wyszczepialność w USA pozostała mimo to poniżej oczekiwanego poziomu, np. wg. danych na stronie CDC w roku 1985 r. 61,2%, w 1991 r. 82%, w 1997 r. 90,5%, a w 2009 r.  90%.
  • W następnych latach data eradykacji odry w USA przesuwana była kilka razy. Wzrost wyszczepialności przeciwko odrze zapoczątkowany w latach 80-tych miał w USA jak i w Polsce to samo podłoże, czyli przymus administracyjny.

A jak wyglądało wprowadzenie szczepień w Polsce? czytaj Historia szczepień przeciwodrowych w Polsce

Reklamy
%d blogerów lubi to: