Podatni na odrę w Polsce cz. I

Zainspirowani pewną dyskusją na ogólnodostępnym forum i licznymi wypowiedziami dra n. med P. Grzesiowskiego (np. „Grozi nam gwałtowny wzrost zachorowań na odrę”) postanowiliśmy policzyć liczbę polskich dzieci  w wieku 0-10 lat podatnych na zachorowanie z powodu infekcji dzikim wirusem odry.

Bazując na Roczniku Demograficznym [1] i danych z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH [3-5] oraz przeprowadzonych przeglądów serologicznych we Francji [2] i w Polsce [6] oszacowaliśmy przy pomocy arkusza kalkulacyjnego i kilku założeń (oznaczonych kolorem brązowym) liczebność polskich dzieci w wieku 0-10 lat podatnych na odrę na dzień 31-12-2011. Podsumowanie wygląda następująco:

1. Liczba podatnych niemowląt w wieku od 7 do 12 miesiąca życia – ok. 205 tys. (50% liczebności rocznika 2011). Podatność w tej grupie wiekowej została oszacowana na podstawie badania miana przeciwciał niemowląt francuskich w 2006 roku, które wykazało brak odpowiedniego miana przeciwciał u wielu niemowląt przed ukończeniem 6 miesiąca życia i u prawie wszystkich niemowląt już w 7 miesiącu życia. W Polsce szczepienia zalecane są w 13 miesiącu życia.

2. Liczba podatnych dzieci w wieku powyżej 12 miesiąca życia nieszczepionych ze względu na przeciwwskazania do szczepienia – ok. 11 tys. (0,3% liczebności roczników 2001-2010). Przyjęto, że w każdym roczniku 0,3% dzieci jest nieszczepionych ze względu na przeciwwskazania medyczne.

3. Liczba podatnych dzieci w wieku powyżej 12 miesiąca życia nieszczepionych ze względu na brak zgody rodziców na szczepienie – ok. 26 tys. (opublikowane przez NIZP-PZH odsetki z liczebności roczników 2005-2010).

4. Liczba podatnych dzieci nieszczepionych wg. kalendarza szczepień, tzn. przesunięcie szczepienia z 2 na 3 rok życia – ok 53 tys. (13% z liczebności rocznika 2010).

5. Liczba podatnych dzieci bez odpowiedniego miana przeciwciał mimo szczepienia pierwszą dawką ok. 199 tys. (6% z liczebności roczników 2002-2010). Odsetek dzieci nieuodpornionych mimo podania 1 dawki szczepienia przeciwodrowego pochodzi z przeglądu serologicznego przeprowadzonego w Polsce w 1997 roku.

Prawie 500 tys. polskich dzieci w wieku 0 – 10 lat można uznać za podatne na zachorowanie wywołane wirusem odry. Czy zatem medialny alarm w obliczu możliwego wzrostu zachorowań (np. wywołany przyjazdem kibiców z okazji Euro2012) powinien koncentrować się jedynie na relatywnie niewielkiej liczbie dzieci nieszczepionych z powodu braku zgody rodziców?

Zachęcamy czytelników do własnych przemyśleń na zadane powyżej pytanie.

Jak doszliśmy do liczby ok. 500 tys.?

Poniżej zamieszczamy tabelę (kliknij, aby powiększyć) z dokładnymi wyliczeniami:

Źródło: opracowanie własne

Powyższe liczby warto zaprezentować na wykresie (kliknij, aby powiększyć) pokazującym proporcje przypadające na poszczególne podgrupy:

Źródło: opracowanie własne

Prawie 500 tys. dzieci w wieku 0 – 10 lat podatnych na odrę. To jeszcze nie jest pełny obraz liczebności osób podatnych na zachorowanie wywołane wirusem odry w Polsce >> czytaj Podatni na odrę w Polsce cz. II.

Piśmiennictwo i założenia:

[1] Rocznik demograficzny 2011, Główny Urząd Statystyczny

– Liczba dzieci urodzonych w 2011 roku równa jest liczbie dzieci urodzonych w 2010 roku,

– Liczby dzieci z poszczególnych roczników nie uwzględniają zgonów po ukończeniu 12 miesiąca życia.

[2] Na podstawie badań miana przeciwciał dzieci w wieku 0 – 15 miesięcy, wykonanych we Francji w 2006 roku, „Kinetics of Decline of Maternal Measles Virus-Neutralizing Antibodies in Sera of Infants in France in 2006, Clin Vaccine Immunol. 2008. Przyjęto, że od 7 miesiąca życia niemowlęta nie posiadają odpowiedniego miana przeciwciał.

[3-4] Na podstawie danych NIZP-PZH, „SZCZEPIENIA OCHRONNE W POLSCE W 2010 ROKU” i następujących założeń:

– Przyjęto, że w każdym roczniku 0,3% dzieci jest nieszczepionych ze względu na przeciwwskazania medyczne.

– Przyjęto, że w roku 2010 i 2011 nastąpił wzrost liczby nieszczepionych dzieci ze względu na brak zgody rodziców o 0,3% w każdym roku w stosunku do roku poprzedniego.

– Liczba dzieci nieszczepionych ze względu na brak zgody rodziców została obliczona poprzez odjęcie 0,3% zwolnionych ze szczepień od ogólnej liczby nieszczepionych w danym roku na podstawie danych NIZP-PZH (patrz tabela pomocnicza).

[5] Na podstawie danych NIZP-PZH, „SZCZEPIENIA OCHRONNE W POLSCE W 2010 ROKU”.

[6] „Poziom przeciwciał odrowych w wybranych województwach w Polsce”, Przegląd Epidemiologiczny 1999;53(3-4):291-8. Ta sama publikacja w angielskiej wersji językowej – The epidemiology of measles in Poland: prevalence of measles virus antibodies in the population, Epidemiol. Infect. (2000).

Reklamy
%d blogerów lubi to: