Podatni na odrę w Polsce cz. II

Z pierwszej części Podatni na odrę w Polsce cz. I wiemy już, że prawie 500 tys. dzieci w wieku 0 – 10 lat można uznać za podatne na zachorowanie wywołane dzikim wirusem odry.

Poniżej przedstawiono kontynuację szacowania liczebności podatnych na odrę w Polsce. Również w drugiej części użyte zostały dane z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH [1-2] i wyniki przeglądu serologicznego wykonanego w Polsce w 1997 roku [3].

Nasze szacowanie podatnych na infekcję dzikim wirusem odry w Polsce pokazuje, że dodatkowo około 725 tys. osób z roczników 1966 – 2000 (czyli w wieku 11 – 46 lat na koniec 2011 roku) można uznać za podatne. Wyjaśniamy krok po kroku skąd ta liczba.

1. Co roku od chwili wprowadzenia obowiązku szczepień około 0,3% dzieci zwalnianie jest ze szczepień ze względu na przeciwwskazania medyczne (przyjęto najniższy możliwy odsetek). Wśród osób urodzonych między 1975 a 2000 rokiem (w sumie ponad 14 milionów osób) można na tej podstawie oszacować liczbę podatnych na odrę na około 43 tys.

Dodatkowo liczebność podatnych na odrę w Polsce wzrasta o ok. 685 tys. gdy weźmie się pod uwagę szczepionych z roczników 1975 – 2000 i nieszczepionych z roczników 1966 – 1974:

2. Osoby urodzone w latach 1982 – 2000 (w sumie 10 milionów osób) i szczepieni dwoma dawkami, spośród których 3% nie wytworzyło wystarczającego miana przeciwciał odrowych po szczepieniu – liczba podatnych ok. 300 tys.

3. Osoby urodzone w latach 1975 – 1981 (w sumie 4,3 miliona osób) i szczepione w dzieciństwie jedną dawką bez dawki przypominającej lub nieszczepieni, spośród których 7,1% nie posiada wystarczającego miana przeciwciał odrowych – liczba podatnych ok. 300 tys.

4. Osoby urodzone w latach 1966 – 1974 (w sumie 4,5 miliona osób), spośród których 1,8% nie przeszło naturalnej infekcji wirusem odry i nie zostało poddane szczepieniom – liczba podatnych ok. 80 tys.

Skąd pochodzą odsetki osób bez uodpornienia?

Dane odnośnie stanu uodpornienia dla poszczególnych roczników pochodzą z przeglądu serologicznego przeprowadzonego w Polsce w 1997 roku i opublikowanego w Przeglądzie Epidemiologicznym:

„W celu oceny stanu uodpornienia populacji przeciw odrze przeprowadzono przegląd serologiczny poziomu przeciwciał odrowych w 3000 próbek surowic od osób w wieku 1-30 lat w 6 losowo wybranych województwach. Poziom swoistych przeciwciał odrowych w klasie IgG oznaczano metodą ELISA. U 96% badanych osób stwierdzono ochronny poziom przeciwciał odrowych (>0,5 IU). Najwyższy odsetek osób wrażliwych na zakażenie dzikim wirusem odry wykazano u dzieci w drugim roku życia (8%) oraz u młodzieży w wieku 15-19 lat (8,2%).”

Źródło: „Poziom przeciwciał odrowych w wybranych województwach w Polsce”, Przegląd Epidemiologiczny 1999.

Skorzystaliśmy z uśrednionych danych dotyczących odsetków ujemnych próbek w różnych rocznikach zebranych w tabeli nr 3:

Źródło: „Poziom przeciwciał odrowych w wybranych województwach w Polsce”, Przegląd Epidemiologiczny 1999.

Poniżej zamieszczamy tabele (kliknij, aby powiększyć) z pełnymi wyliczeniami:

Źródło: opracowanie własne

Tak jak w pierwszej części zachęcamy naszych czytelników do przemyśleń…

  • Ponad 1,2 miliona osób można uznać za podatne na zachorowanie wywołane wirusem odry. Czy zatem medialny alarm w obliczu możliwego wzrostu zachorowań (np. wywołany przyjazdem kibiców z okazji Euro2012) powinien koncentrować się jedynie na relatywnie niewielkiej liczbie dzieci nieszczepionych z powodu braku zgody rodziców, które stanowią ok. 2% wszystkich podatnych na odrę w Polsce?
  • Nietrudno zgadnąć, że za wszelkie możliwe zachorowania wywołane wirusem odry obwiniani będą rodzice, którzy zrezygnowali lub opóźnili szczepienia swoich dzieci. Zupełnie pominięta będzie kilkuprocentowa nieskuteczność szczepień, nieświadomość braku uodpornienia u wielu dorosłych czy negatywny wpływ masowych szczepień na bierne uodpornienie niemowląt przeciwciałami matki.
  • Można założyć, że ewentualny wzrost zachorowań wykorzystany zostanie do wprowadzenia nowych prawnych narzędzi represji wobec rodziców rezygnujących ze szczepienia swoich dzieci.


Piśmiennictwo i założenia

[1] Ludność wg wieku, płci i środowiska, „CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2009 ROKU”, NIZP-PZH 2009.

– Liczebność poszczególnych roczników została wyliczona liniowo

[2] Na podstawie danych NIZP-PZH, „SZCZEPIENIA OCHRONNE W POLSCE W 2010 ROKU

[3] „Poziom przeciwciał odrowych w wybranych województwach w Polsce”, Przegląd Epidmeiologiczny 1999;53(3-4):291-8. Ta sama publikacja w angielskiej wersji jezykowej – The epidemiology of measles in Poland: prevalence of measles virus antibodies in the population, Epidemiol. Infect. (2000).

Reklamy
%d blogerów lubi to: